2016  yılında “ADERANS YAPI Mimarlık & Mühendislik ” ismiyle faaliyet göstermeye başladı. ADERANS YAPI Mimarlık & Mühendislik ’te fiziki konum, zaman yapım maliyeti ekonomisi, kullanıcıya ve fonksiyonlara dair kriterlerin doğru, estetik ve bilimsel şartlar doğrultusunda paralel ele alındığı; üslup ve genel geçer eğilimlerin baskısı altında kalmayan, çağdaş, teknolojik, kent ve çevreye duyarlı bir tasarım anlayışı güdülmektedir.

 

ADERANS YAPI Mimarlık & Mühendislik 2016 yılından bu yana çalışmalarına devam etmekte, plan, proje, statik proje, röleve, restorasyon, karma kullanım ve kentsel dönüşüm gibi projeler üretmektedir. Villa, konut, ticaret, sağlık, kamu yapıları , sosyal tesisler ve eğitim gibi farklı sektörlerde projeler geliştirmeye devam ediyoruz.

 

Tasarım konseptimizi, iyi bir süreç yönetiminin tasarımın kendisi kadar önemli olduğuna inanarak “Canlı ve refah mekanlar tasarlama” ifadesiyle açıklıyoruz. Konsept aşamasından inşaat ve şantiye denetimine kadar müşteri ile iyi iletişimi sürdürmeye vurgu yaparak çalışmalarımızı devam ediyoruz.

Kalite

Amacımız, kaliteli inşaat sunmak için müşterilerimizin beklentilerini sürekli aşmaktır.

Emniyet

Proaktif güvenlik planlaması, proje üzerinde çalışan herkes, şantiyeyi ziyaret eden veya çalışan kişiler için güvenli bir çalışma ortamı sağlamamıza yardımcı olur.


Güven

Müşterilerimizle olan ortaklığımız karşılıklı güvene dayanır ve şirketimiz müşterilerimiz için en iyisini yaparız.

Takım Çalışması

Bir endüstri lideri olmak için, inşaat zorluklarını çözmek ve sonuçlara ulaşmak için ekip çalışmasını teşvik etmemiz önemlidir.